Overseas Marine Certification Services Providing quality and flexibility in our services to satisfy your needs  Spanish
Mandarin
Turkish
HAKKIZMIDA GEMİ KLASLAMA YASAL SERTİFAKALANDIRMA DEĞERLENDİRME ve DOĞRULAMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BIZE ULAŞIN ORION VERİ TABANI
 GEMİ KLASLAMA

Klaslama , klas kuruluşu tarafından proje ve inşa sırasında konulmuş bir dizi kural ve standartların işletme sırasında muhafaza edildiğini güvence altına alan kapsamlı bir kontrol servisidir. Bu kural ve standartlar gemi, personeli ve çevreye karşı tehlikelere tedbir almayı amaçlamıştır.

Bir klas kuruluşu olarak OMCS CLASS, her türlü gemi ve deniz yapılarına bir dizi hizmet sunmaktadır. Hedefimiz donatanların kaynaklarını maksimize etmek için esnekliğe sahip olmasını sağlarken can, mal ve deniz çevresinin korunmasını garanti altına almaktadır.

Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun olarak OMCS CLASS, gemi proje, inşa ve sörveyine ilişkin teknik gereksinimleri onaylamıştır. Denetlenen geminin klas sertifika evrakları, geminin OMCS CLASS kurallarında belirtilen teknik gereksinimleri karşıladığını belgeler.

Class Rules

VOLUMEN I


VOLUMEN II

VOLUMEN III

VOLUMEN IV

VOLUMEN V

VOLUMEN VI

OMCS CLASS müşterilerin ihtiyaçlarına ve uygulanan kurallara göre gerekli sörveyleri yapar, uygun klas sertifikasını düzenler ve gemiyi kayıtlı gemiler arasına alır. Sonra OMCS CLASS, periyodik sörveyler ile geminin ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin gereksinimlerine uygun olmasını sağlar.

OMCS CLASS kurallarını uluslararası standartlara, IACS gereksinimlerine ve size işletme rizikolarında yardımcı olduğu kanıtlanmış yorumlara dayandırır. Kural ve prosedürlerimiz yıllar süren araştırmalar sonucunda akıcı ve basitleştirilmiş, ileriye dönük, risk yönetimine yönelik girişim gücümüzü yansıtmaktadır.

Büyük limanlarda stratejik olarak konuşlandırılmış sadece bize ait sörveyörlerimiz, anlık ihbarlarımıza duyarlı hizmet vermektedir. Küresel faaliyetlerimiz kalite güvencesi bakımından, sörveylerimizi gözden geçiren ve tasdik eden ana ofisimizdeki mühendis ve eksperler tarafından desteklenir. Sizlere kişisel seviyede, ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap ve daha fazla güvenirlik sağlamak amacıyla, orta ve uzak doğu bölgesinde çözüme odaklı üst düzey yöneticilerin başında bulunduğu üç ana bölgesel ofise sahibiz.

GEMİ KLASLAMA

Eğer OMCS CLASS ile ilk klaslama veya başka bir klas kuruluşundan OMCS CLASS ’ye geçiş niyetindeyseniz, size bu bağlamda kılavuzluk edecek tecrübeye ve sürece adanmış personellere sahibiz.

Bizimle çalıştığınız zaman dünyanın en iyi deniz eksperlerinden ve hangi türden olursa olsun geminin tüm ömrü boyunca en iyi müşteri hizmeti sunmaya adanmış bir kuruluştan yararlanacaksınız. Donatanlar mevcut gemileri veya klas değişimi için OMCS CLASS ye başvurduklarında, basitleştirilmiş klas giriş prosedürleri ve makul maliyet yapılarından yararlanırlar.

Yüksek hizmet standartlarımız, klasımız bünyesindeki tüm gemilerin yürürlükteki tüm gereksinim ve düzenlemelere uygun olmasını sağlar. Daha güvenli gemiler ve daha temiz denizler sağlamak temel amacı ile liman devlet kontrolleri ve bayrak devletleri ile iş birliği içerisindeyiz.

 • Yıllık , Ara , Yenileme ve Sürekli Tekne Makine Sörveyleri,
 • Havuz Sörveyleri,
 • Şaft Sörvey,
 • Karina Sörvey,
 • Kazan & Basınç Sörveyleri,
 • Soğutma Sistemleri Sörveyleri,
 • Elektrik Donanımları Sörveyleri,
 • Yük Elleçleme Tertibatı Sörveylerigereçleri,
 • Tekne ve Yatlar,
 • Hasar sebebiyle istisnai sörveyler, PSC müdahelesi, yeni yürürlüklerin uygulanması, dönüşüm ve tamirler ve diğer münferit olaylar.

Armatör ve işletmeciler gemilerini OMCS CLASS ile klaslamakla,

 • Her çeşit gemi için yüksek standartlardaki kalite ve güvenirlikte bakım,
 • Tüm büyük limanlarda stratejik olarak konuşlandırılmış sadece bize ait sörveylerin küresel ağı ve bölgesel ofislerimizin kişisel desteği,
 • Gemilerin yürürlükte ve en son kural ve yönetmeliklere göre işletilmesi,
 • En son IMO, IA ve IACS gereksinimlerine uygun olarak sürekli güncellenen OMCS CLASS kurallarına online giriş,
 • Geminizin gerçek zamanlı klas durum bilgilerini veren patentli veri tabanı sistemi Orion’a güvenli erişim hizmetlerinden yararlanır.

SHIPS